Här anmäler du dig om du vill behålla din plats i konståkningsgrupperna.

 

Anmälan görs inför varje säsong.

Anmälan för befintliga åkare endast -  vårterminen 2024 !

Anmälan och personuppgifter.

TRÄNINGSAVGIFT vt-2024 KONSTÅKNINGSGRUPPER

● STORA DIAMONDS &
LILLA DIAMONDS:
1500 kr (3 ispass + 1 off-ice pass)

● STORA GULD &
LILLA GULD:
1200 kr (3 ispass)

● Medlemsavgift 100 kr/år tillkommer.

INBETALNING SENAST 31:A JANUARI 2024. OBSERVERA ATT ANMÄLAN ÄR BINDANDE.


Det går inte att minska antalet träningstillfällen under pågående säsong. Dvs. har man anmält sig till 4 träningar per vecka kommer man att betala för detta även om man väljer att bara delta på 3 träningar per vecka. Detta beror på att vi bemannar med tränare baserat på de anmälningar vi får in.

TÄVLINGSLICENS

Samtliga åkare som avser delta i tävling eller tävlingsliknande aktivitet behöver tävlingslicens (§117SKF:sTävlings-och uppvisningregler).

● Tävlingslicens 2023-2024 350 kr

Tävlingslicens betalas i samband med träningsavgift vid säsongsstart.
För åkare som testas första gången under säsongen och går upp i tävlingsklass sker betalningen i samband med registreringen.

För åkare födda 2012 eller tidigare är det obligatoriskt att hjälpa till som tränare vid skridskoskolans träningstillfällen.

ARRANGEMANG UNDER SÄSONGEN 2023/2024

● Våravslutning maj/juni 2024.

Föräldrarnas deltagande i olika arbetsgrupper är obligatoriskt under klubbens arrangemang.
När du bockar i rutan, innebär det att du har läst medlemsreglerna och därmed godkänner deltagandet.

Medlemsansökan godkänns under förutsättning att alla ekonomiska skyldigheter är klubben tillhanda senast 31 januari 2023.

SKRIDSKOSKOLANS INSLÄPP

Bemanning i insläppet. Registrera närvaro av skridskoskolans deltagare, kontrollera inbetalda skridskoskoleavgifter och hantera bokning av skridskoslipning.

Försäljning av skridskoskolemärken–Leo – i samband med märkestagning som sker i slutet av varje period.

Arbetsschema skickas ut. Om du får förhinder och inte kan närvara har du själv ansvaret för att hitta en ersättare.


Härmed godkänner jag att klubben får samla in personuppgifter för registrering.
Bilder och filmer används till klubbens hemsida samt sociala medier.